FRITIDSHEM

Fritidsverksamhet på Byängsskolan

Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan samt erbjuda barnet en meningsfull fritid och stöd i sin utveckling.

Byängsskolans fritidshem strävar efter att erbjuda barnen en fritid som är trygg, rolig, stimulerande och anpassad efter barnens ålder, mognad och intressen. Vi vill ta tillvara barnens nyfikenhet och företagsamhet.

Vårt fritidshem ligger centralt i Täby med närhet till bl a skog, bad, skridskor, badminton, bowling och lekparker.

Fritidsavdelningarna varierar sin verksamhet med aktiviteter som:

• Lek, både organiserad och fri lek.
• Fysisk aktivitet, sker både ute och i gympasalen.
• Skapande, görs i olika former, t ex drama, dans, textil, bild och form.
• Bakning och hemkunskap.
• Temaveckor, barnen får välja olika aktiviteter och blandas i tvärgrupper.
• Utflykter i närområdet, barnen lär känna, hitta och utforskar vad vi kan göra i vår närmiljö.

För att skapa trygghet och trivsel lägger vi stort fokus på det sociala samspelet. Gemensamt med barnen diskuterar vi hur vi vill ha det och vilka regler som ska gälla på fritids. Barnen får träna på att visa hänsyn, respekt och att ta ansvar för sina saker. Tillsammans lär vi oss även att hantera konflikter och intressemotsättningar och hur vi kan lösa dem på ett positivt sätt.

Fritidshemmets verksamhet och mål styrs av Lgr 11 och Skolverkets Allmänna råd för kvalitet i fritidshem.

Våra fyra fritidsavdelningar är:

Tellus (förskoleklasserna) tel. nr: 544 707 13 eller 544 707 21

Neptunus                             544 707 11

Jupiter                                   544 707 14

Saturnus)                              544 707 12

Vissa dagar på loven samarbetar vi över avdelningsgränserna, och har gemensamma aktiviteter som t.ex. utflykter och turneringar av olika slag.
Mellanmål serveras i skolans matsal varje dag.

Fritids öppnar 07.00 i skolans matsal och stänger 17.30 alla dagar utom fredagar, då vi stänger 17.00.

Vad styr förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg?
Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg ingår i ett målstyrt system med ett stort lokalt ansvar.
Huvudansvaret för verksamheterna ligger på kommunerna och på olika huvudmän för enskilda förskolor och fritidshem.

För att styra verksamheterna finns styrdokument som utarbetas på olika nivåer: riksdagen (skollagen), regeringen (förordningar, där läroplanerna ingår) och Skolverket (föreskrifter och allmänna råd).

Täby kommun är tillsynsansvarig för våra fritidshem.

Anmälan till Byängsskolans fritidshem sker genom Täby kommuns hemsida  http://e-taby.taby.se/