VÄLKOMMEN TILL BYÄNGSSKOLANS KUNSKAPSSIDA

Kvalitativ undervisning
Byängsskolans elever utvecklar hela tiden sina kunskaper på ett mycket kvalitativt sätt. I och med våra uppskattade lärare som är tydliga med sin undervisning, vad som bedöms och att grunden för kuskapsinhämtning, en bra arbetsro, upprätthålls. Lärarna på Byängsskolan har ett rykte om sig att bry sig om eleverna och ge dem mycket goda kunskaper inför vidare studier.

Matematik och engelska
I år 6-9 har vi inlett ett samarbete med Tibble gymnasium i matematik och engelska. I matematik är det flera elever som genom åren “tentat av” gymnasiekurser. Läs gärna elevenkäten i år 9 om undervisningen i matematik.

Teknik i undervisningen

Förutom en stor läromedelsbudget, skapar våra tekniska komplement till lärande såsom E-board och iPads, en intressant och utvecklande undervisning.

Röster om skolan
Elevkommentarer:

Lärarna är duktiga, välutbildade och tydliga när de visar för oss elever vad vi ska kunna för att nå nästa betygsnivå och hur vi ska komma dit.“, fortsätter hon .

Vi har lärt oss mer på en termin än vad vi gjorde på två år i en annan högstadieskola i Täby“,  två elever som började år 8 på Byängsskolan .
Övrigt år 7-9

För att skapa de allra bästa förutsättningarna för vår huvudprocess – lärande har vi organiserat mindre undervisningsgrupper i många av ämnena.  De elever som vill ha en större utmaning och läsa i snabbare takt kan göra det.

I år 6-9 organiseras även små grupper i no-lab, teknik, bild, slöjd, hemkunskap och musik.

Vår organisation av undervisningsgrupper gör att alla elever får de bästa förutsättningarna för mycket goda kunskaper.