TRYGGHET PÅ BYÄNGSSKOLAN

På Byängsskolan har vi visionen att ge eleverna värderingar, kunskaper och färdigheter som utgör grunden för lärande av hög kvalitet. För att ha möjlighet till detta är vi medvetna om att det krävs att våra elever är trygga och mår bra i skolan, både bland kamrater och vuxna. Att som elev veta att det finns både andra elever och personal som ser vad som händer bidrar till den grundtrygghet som var och en behöver för att kunna tillgodogöra sig de kunskaper och färdigheter som vi vill att eleven har med sig när tiden på Byängsskolan är slut.

På Byängsskolan arbetar vi förebyggande för att bidra till vars och ens trygghet. Vi har aktiva elever som tillsammans arbetar för att skolan ska vara trygg för alla.

Byängsskolan har en engagerad personalgrupp som ser till alla elevers bästa. Engagemanget gör Byängsskolan till en trygg skola för våra elever. Läs mer om vårt trygghetsarbete under fliken Olweus.