ÅR 4-6

Eleverna i år 4-6 arbetar i en trygg miljö där varje individ ges möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Under dessa år arbetar vi mycket med klassrumsklimatet och ger eleverna verktyg att hantera eventuella konflikter.

Under år 4-6 ökar ofta både textmassa och antalet läxor/hemuppgifter och därför läggs nu mycket fokus på ansvarstagande. Vi strävar efter att våra elever ska utvecklas till mer självständiga individer under aktiv ledning av deras klasslärare/ämneslärare.

Vi tror på ett nära samarbete mellan hem och skola. Vi använder oss av Schoolsoft för att informera om händelser och aktiviteter, rapportera närvaro och läxor, samt att uppdera hur varje elev ligger till mot kunskapskraven och betygen i år 6.

Vi lärare ser det som viktigt att vi är tydliga i vår bedömning. När vi bedömer, hur och vad vi bedömer, samt varför vi gör det.