VÄLKOMMEN TILL BYÄNGSSKOLAN!


Sök till Byängsskolan höstterminen 2022
Alla elever är välkomna att ansöka till Byängsskolan. Vi kommer att ta in tre förskoleklasser och en årskurs 6 eller 7 till hösten 2022. Skolvalet för läsåret öppnar den 12 januari och pågår till den 2 februari. Vi kommer att ha informationsmöten 12 och 20 januari för årskurs 6 och 7 samt 13 och 19 januari för förskoleklass. Alla möten börjar klockan 18.00 och hålls i Byängsskolans matsal. Välkommen att höra av er om ni har frågor om skolan till info@byangsskolan.se samt på telefon 08-54470700.

 

Byängsskolan är en F-9 skola som även har två små särskolegrupper för F-9. Har du frågor om skolan så kan du  läsa vidare på hemsidan eller kontakta oss på info@byangsskolan.se eller 08-544 707 00.

För att göra en intresseanmälan till vår elevkö så klickar du här!
Vi tar emot elever enligt närhetsprincipen.

Byängsskolan – en trygghetsskola!
Vi på Byängsskolan arbetar särskilt för elevernas trygghet. Vi vill med detta tydliggöra att vi är en skola som profilerar sig på trygghet. Att vi är en skola där extra träning ges i solidaritet, samarbete, kurage och tolerans. Vi menar att detta extra fokus på trygghet är gynnsamt på flera områden så som:

  • Elevens mående.
  • Elevens utveckling av identitet och världsåskådning.
  • Skolans kunskapsförmedling.
  • Skolverkets uppdrag till oss.
  • Elevens framtida arbetsliv.
  • Elevens förmåga att skapa sunda relationer.

Det finns inte någon skola som kan garantera att alla elever känner sig trygga. Det finns däremot faktorer som är bevisat gynnsamma för tryggheten på skolan. I grunden utgår dessa gynnsamma faktorer från att personal, elever och vårdnadshavare samarbetar och engagerar sig i ett vetenskapligt förankrat trygghetsarbete. Vi ser fram emot att nu ännu tydligare profilera oss inom dessa områden.
Läs vidare om vår inriktning på trygghet och vad detta innebär här

Byängsskolans betygsresultat 2021
Vi förespråkar transparens och öppenhet gällande skolors kvalitet och resultat. Då Skolverket inte längre offentliggör betygsstatistik på skolnivå har vi valt att redovisa våra egna resultat för avgångseleverna på grundskolan vårterminen 2021.
Genomsnittligt meritvärde: 269,93
Andel som nått kunskapskraven i alla ämnen: 95%
Andel behöriga till nationellt program: 97,53%
Andel behöriga till yrkesprogram: 97,53%

Nyfiken på Byängsskolan
Vill du anmäla ditt intresse eller ställa frågor är du välkommen att kontakta rektor Frida Varik: frida.varik@byangsskolan.seKarta