Vi är glada över att det är så många som vill börja hos oss till hösten. Tyvärr har vi inte kunnat ta in alla då platserna är begränsade. Ni som har fått ett besked om antagning för hösten 2018 gällande förskoleklass, år 6 eller år 7, kommer att få ett brev i april med mer information om inskolning för förskoleklass eller skolbytardagen för blivande år 6 och 7.

Skolbytardagen för år 6-7 är den 5 juni.

VÄLKOMMEN TILL BYÄNGSSKOLAN!

Byängsskolan – en trygghetsskola!
Vi på Byängsskolan har valt att börja kalla oss en trygghetsskola. Vi vill med detta tydliggöra att vi är en skola som profilerar sig på trygghet. Att vi är en skola där extra träning ges i solidaritet, samarbete, kurage och tolerans. Vi menar att detta extra fokus på trygghet är gynnsamt på flera områden så som:

  • Elevens mående.
  • Elevens utveckling av identitet och världsåskådning.
  • Skolans kunskapsförmedling.
  • Skolverkets uppdrag till oss.
  • Elevens framtida arbetsliv.
  • Elevens förmåga att skapa sunda relationer.

 

Det finns inte någon skola som kan garantera att alla elever känner sig trygga. Det finns däremot faktorer som är bevisat gynnsamma för tryggheten på skolan. I grunden utgår dessa gynnsamma faktorer från att personal, elever och vårdnadshavare samarbetar och engagerar sig i ett vetenskapligt förankrat trygghetsarbete. Vi ser fram emot att nu ännu tydligare profilera oss inom dessa områden.

Läs vidare om vår inriktning på trygghet och vad detta innebär här.

 

Välkommen till Byängsskolan – när du vill
Om ni önskar besöka skolan under dagtid, välkommen att anmäla ditt intresse eller ställa dina frågor till rektor Per Marteus: per.marteus@byangsskolan.se . Vi har alltid öppet hus för besök. Ett av de viktigaste valen du som elev och förälder gör är att välja rätt skola. Välkomna på ett besök till Byängsskolan! Vi bjuder in dig och dina föräldrar till skolan, där ni bl.a. får möjligheten att följa en klass i den dagliga verksamheten. Då kan ni skapa en bra bild av oss.  Karta

Intresseanmälan gör du här!
Vi tar emot elever enligt närhetsprincipen.