ÅR 1-3

I de första skolåren ger vi eleverna möjlighet till en god start för deras fortsatta skolgång.

Redan från början är det viktigt att vi lär våra elever, och låter dem träna på,  rutiner som stödjer deras skolarbete under hela deras skolgång. Med en välfungerande och tydlig klassrumsorganisation ger vi eleverna förutsättningar för trygghet och studiero. I skolans lägre årskurser har eleverna en stor lust att lära redan från start och det tar vi tillvara på. Målet är att eleverna ska fortsätta tro på sin egen förmåga att lära sig ny kunskap och nya färdigheter. Vi har en differentierad undervisning eftersom vi vet att eleverna har olika behov och lär sig på olika sätt. Hos får de träna på att arbeta individuellt, i par, i grupp och i helklass.

Ett språkutvecklande arbetssätt genomsyrar undervisningen i skolans alla ämnen.   En god språklig förmåga är nyckeln till fortsatt framgång i skolan. I ämnet svenska tränar eleverna på att lära sig läsa och skriva samt utveckla sin förmåga i att tala och lyssna. Vi arbetar för att våra elever under sina första skolår ska utvecklas från nybörjarläsare till flytande läsare med läslust och god läsförståelse genom att lära dem olika läsförståelsestrategier. Vi följer och dokumenterar elevernas läsutveckling genom Skolverkets bedömningsmaterial. När det gäller ämnet matematik så är det viktigt att eleverna får en bra taluppfattning som hjälper dem i deras förståelse av tal och siffror. Här arbetar vi med grundläggande färdigheter såsom algebra, problemlösning, klockan, geometri, mönster, statistik, mäta och väga osv. Redan från årskurs ett lär sig eleverna engelska med hjälp av muntlig träning i t ex sång, lek och ramsor. När vi arbetar inom NO och SO områdena så är det mycket tematiskt arbete och vi utnyttjar gärna elevernas närmiljö.

Ett målmedvetet och välplanerat arbete gör eleverna redo för nationella prov i år 3.

Hör gärna av dig med frågor till Sanna Björklund, bitr. rektor för F-5 och Särskolan. susanna.bjorklund@byangsskolan.se