Kontakt

Information till elever och vårdnadshavare på Byängsskolan sker i första hand på Schoolsoft

Byängsskolans expedition
Administrativ samordnare
Magnus Wallberg
magnus.wallberg@byangsskolan.se
Tel: 08 – 544 707 00

Sjukfrånvaro av elev sker i första hand på Schoolsoft.
Alternativt går det att ringa på telefonnummer: 08 – 544 707 20 (telefonsvarare)

Rektor
Frida Varik
frida.varik@byangsskolan.se

Biträdande rektorer
För år 7-9
Birgitta Hesselgren
birgitta.hesselgren@byangsskolan.se
För F-6 & Särskolan
Sanna Björklund
susanna.bjorklund@byangsskolan.se