ÅR 7-9

Undervisningen
Undervisningen blir mer varierad och intressant eftersom varje elev och lärare har tillgång till en Chrome Book från år 6. Byängsskolan är stolta över att satsa på ny teknik i undervisningen och det kombineras väl  med traditionella läromedel.

Eleverna utvecklas hela tiden för att nå kunskapskrav och sina uppsatta mål och betyg. Verksamheten bygger på höga förväntningar på elever och personal, god arbetsro, trygghet och kunskap.

Organisationen är viktig för elevarbetet
Vi eftersträvar att hela tiden ha en god bild av hur enskilda elever och grupper fungerar:

  • kunskapsmässigt – i förhållande till Lgr 11
  • socialt – för att skapa trygghet, trivsel och en god inlärningsmiljö
Vi strävar efter att varje klass har två mentorer. Varje mentor ansvarar för sina mentorselever och kontakten med respektive vårdnadshavare. Inför varje utvecklingssamtal fyller ämneslärarna i sina bedömningar i Schoolsoft som elev och vårdnadshavare tar del av.
För att all personal som arbetar med varje enskild elev och grupp ska kunna identifiera olika situationer och snabbt hitta förslag till förbättringar vid behov, har vi valt att organisera våra möten efter kunskapsmässig eller social utgångspunkt. Det gör vi framförallt för att diskussionerna inte ska bli ineffektiva vilket kan bli fallet vid två stora utgångspunkter.

I utvecklingsgrupperna arbetar vi med kollegialt lärande kring såväl undervisningens olika delar som arbetet med elevernas sociala utveckling. Vi sätter väldigt höga krav på studiero samt ordning i och utanför klassrummet.