VISION, VÄRDEPLATTFORM OCH SYFTE

Byängsskolans vision
Här når du dina ambitioner

Verksamhetsidé och värdeplattform

Byängsskolans kärnverksamhet är Lärande, detta är att:

 • Skapa en skola som ger trygga och harmoniska elever.
 • Se lärande hos varje elev som en process.
 • Handleda eleverna i ett aktivt kunskapssökande.
 • Stödja eleverna i att ta ansvar för sitt lärande.
 • Ge alla elever ska möjlighet att uppnå målen i Byängsskolans kursplaner.
 • Stimulera lusten att lära.
 • Förbereda eleverna för livet utanför skolan och förankra demokratiska värderingar.
 • Utveckla elevernas sociala kompetens.
 • Ha höga förväntningar på oss själva och varandra


I vår relation med eleverna är det viktigt att:

 • Både elever och vuxna tycker att det är roligt i skolan.
 • Förstå och sätta sig in elevernas situation.
 • Alla känner lika värde.
 • Lyssna på varandra.
 • Vi är tydliga i all kommunikation.
 • Alla är delaktiga i verksamheten.
 • Vi vuxna är goda förebilder, om än inte felfria.
 • Bemöta andra så som man själv vill bli bemött.
 • Eleverna är allas ansvar.
 • Vuxna och elever är engagerade.
 • Eleverna får framföra sina åsikter och att vi som vuxna bemöter dem.
 • Lösa konflikter och se det som ett sätt att komma vidare.
 • Vi respekterar alla.