VÄLKOMNA TILL BYÄNGSSKOLANS SÄRSKOLA

Årskurs 1-9

Vi arbetar efter mottot:

Rätten att få vara den jag är istället för plikten att vara som andra

 

I Särskolan bedriver vi precis som i grundskolan en differentierad undervisning eftersom vi vet att alla elever lär sig på olika sätt. Undervisningen anpassas efter den enskilde elevens behov och förutsättningar.

 

Kunskap och inlärning

När man går i Särskolan kan man läsa enligt en av två kursplaner. Den ena kursplanen är mot ämnen och den andra är mot ämnesområden. Det är rektor som beslutar vilken av kursplanerna som eleven ska läsa emot. Detta sker givetvis i dialog med vårdnadshavare och specialpedagog.

Undervisningen är konkret och åskådlig och anpassas efter elevernas behov och förutsättningar, kunskapsnivåerna är tydliga i varje kursplan.

Varje elev har en individuell utvecklingsplan (IUP) . 

 

Integrering i övrig skolverksamhet

Eleverna kan efter förmåga integreras med övriga klasser i grundskolan i något ämne om möjlighet och förutsättningar finns.  De deltar också  i skolans elevråd och i skolans Olweusarbete mot mobbning. Efter skolans slut går våra yngre elever till eget fritids här på Byängsskolan. De äldre eleverna kan gå till kommunens fritidsgårdar eller, enligt överenskommelse med vårdnadshavare, gå hem efter skolans slut . 

Organisation

I Byängsskolans särskola finns idag två grupper och i varje klass grupp finns lärare och elevassistenter. En specialpedagog är knuten till alla elever i verksamheten. Lärarna, specialpedagogen och assistenterna får regelbundet professionell handledning av psykolog.

Miljö

Skolan har närhet till naturen samt goda kommunikationsförbindelser från såväl hela Täby som närliggande kommuner då skolan är centralt belägen.