Skolledningen

Rektor – Frida Varik
frida.varik@byangsskolan.se

Biträdande rektor F-5 & Sär – Sanna Björklund
susanna.bjorklund@byangsskolan.se

Biträdande rektor år 6-9 – Birgitta Hesselgren
birgitta.hesselgren@byangsskolan.se

VD/Skolchef  – Per Marteus
per.marteus@byangsskolan.se