Kontaktlista

Kontakt

Information till elever och vårdnadshavare på Byängsskolan sker i första hand på Schoolsoft

Byängsskolans expedition Administrativ samordnare Magnus Wallberg   Tel: 08 – 544 707 00

Sjukfrånvaro av elev sker i första hand på Schoolsoft. Alternativt går det att ringa på telefonnummer: 08 – 544 707 20 (telefonsvarare)

Rektor Frida Varik  frida.varik@byangsskolan.se

Biträdande rektorer: 
För år 6-9:
Birgitta Hesselgren birgitta.hesselgren@byangsskolan.se
För F-5 & Särskolan: Sanna Björklund  susanna.bjorklund@byangsskolan.se