BYÄNGSSKOLAN F-9

På Byängsskolan har vi alltid känt oss stolta över att kunna erbjuda en familjär och lärande atmosfär. Så kände vi när vår skola var betydligt mindre och så känner vi även i dag när vår verksamhet har växt till någonting större.

Vi vill erbjuda våra elever den bästa av skolgångar och överräcker det erbjudandet med stort självförtroende, ett självförtroende som växer med utomstående människors goda omdömen. Därtill visar våra undersökningar att vi är mycket bra på just det som vi vill vara bra på.

Våren 2006 lämnade våra första niondeklassare Byängsskolan och därmed hade vi tagit vårt sista steg i utbyggnaden från en F-6-skola till en fullskalig F-9-verksamhet. År 2020 hoppas vi att vi har treparallelligt från F-9 . År 19/20  har vi cirka 800 elever på Byängsskolan. Dessutom har vi ca 15 elever i grundsärskolans F-9.

Det finns en självklar fördel i att driva en skolverksamhet med klasser från förskoleklass och hela vägen till och med grundskolans sista, nionde, år. Det är vår gemensamma strävan och vår omfattande överblick som gör våra elever till vinnare i sökandet efter kunskap och trygghet.

Vi har fördelen av att kunna följa våra elevers samtliga skoldagar – från det lilla barnets första och pirriga dag i förskoleklass till tonåringens sista och nostalgifyllda dag på avslutningsdagen i år 9. Vi vet att framgångsrikt lärande fordrar en helhetssyn som inkluderar allting som inverkar på en skolelevs unga liv. Det är den helhetssynen som vi vill ha i åtanke medan vi överblickar de skeden och händelser som kommer och går under en elevs alla skolår.