VÄLKOMNA TILL BYÄNGSSKOLANS SÄRSKOLA

Årskurs 1-9

Vi arbetar efter mottot:

”Rätten att få vara den jag är istället för plikten att vara som andra”

Vi utgår från elevens förutsättningar och behov, vilket medför att vi använder olika metoder för att kunna anpassa undervisningen för varje elev. 

Kunskap och inlärning

Kursplanerna för grundsärskolan är utformade enligt samma modell som grundskolans och utgår från Skolverkets förordningar. Vi dokumenterar våra kursplaner i matrisform för att underlätta för kommunikation med elever och vårdnadshavare.

Undervisningen är konkret och åskådlig och anpassas efter elevernas behov och förutsättningar, kunskapsnivåerna är tydliga.

Varje elev har en individuell utvecklingsplan (IUP) . 

 

Integrering i övrig skolverksamhet

Eleverna kan efter eget önskemål och förmåga integreras med övriga klasser i skolan i vissa ämnen. De kan också delta i skolans elevråd och i skolans arbete mot mobbning. Efter skolans slut går våra yngre elever till sitt eget fritids. De äldre eleverna kan gå till kommunens fritidsgårdar eller, enligt överenskommelse med vårdnadshavare, går hem efter skolans slut . 

Organisation

I Byängsskolans särskola finns det tre klasser, i varje klass finns lärare och elevassistenter. En specialpedagog finns knuten till verksamheten. Lärarna får regelbundet professionell handledning.

Miljö

Skolan har närhet till naturen samt goda kommunikationsförbindelser från såväl hela Täby som närliggande kommuner då skolan är centralt belägen.