ÅR 7-9

Organisationen är viktig för elevarbetet
Vi eftersträvar att hela tiden ha en god bild av hur enskilda elever och grupper fungerar:

  • kunskapsmässigt – i förhållande till Lgr 11
  • socialt – för att skapa trygghet, trivsel och en god inlärningsmiljö
För att all personal som arbetar med varje enskild elev och grupp ska kunna identifiera olika situationer och snabbt hitta förslag till förbättringar vid behov, har vi valt att organisera våra möten efter kunskapsmässig eller social utgångspunkt. Det gör vi framförallt för att diskussionerna inte ska bli ineffektiva vilket kan bli fallet vid två stora utgångspunkter.

utvecklingsgrupperna lägger vi tyngdvikten vid bedömning. Hur, vad, när och varför vi bedömer, samt hur vi gör allt detta tydligt för eleverna. Vi lägger även stor vikt vid  det sociala arbetet med grupper och individer. Vi identifierar mönster hos klasser/grupper, diskuterar hur individens/gruppens inställning till uppgifter är, d.v.s. om de är uppgiftsorienterade. Istället för att fastna i beskrivningsfasen går vi snabbt på förslag till lösning och beslut om hur vi ska fortsätta arbetet. Vi sätter väldigt höga krav på ordning i och utanför klassrummet. Vi skiljer också på att om en eller flera elever stör (är relationsorienterade) och vill inte att gruppen ska bli drabbad i högre grad vid tillsägelser och liknande.

Mentorskapet fungerar på så vis att varje klass har två mentorer. Varje mentor ansvarar för sina mentorselever och kontakten med respektive målsmän. Om en elev visar en negativ trend i något ämne eller riskerar att inte nå målen tar hans/hennes ämneslärare kontakt med eleven och målsman för direkt information. Inför varje utvecklingssamtal fyller ämneslärarna i sina bedömningar i Schoolsoft som elev och målsman tar del av.

Undervisningen
Undervisningen blir mer varierad och intressant med våra interkativa E-boards som finns i varje klassrum. Med dem kan man snabbt göra gemensamma sökningar av information, titta på bild- och filmklipp med mera. Tavlorna är mycket uppskattade av elever och lärare. Vi har ett minst lika uppskattat “en till en-projekt” (iPads) där varje elev och lärare har tillgång till en iPad från år 7. Byängsskolan är stolta över att satsa på ny teknik i undervisningen och det kombineras väl  med traditionella läromedel.  Har du frågor eller tankar om projektet, kontakta Frida Varik, bitr. rektor år 4-9 frida.varik@yangsskolan.se

Eleverna utvecklas hela tiden för att nå kunskapskrav och sina uppsatta mål och betyg. Verksamheten bygger på höga förväntningar på elever och personal, god arbetsro, trygghet och kunskap.