ÅR 4-6

Eleverna i år 4-6 arbetar i en trygg miljö där varje individ ges möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Under dessa år arbetar vi mycket med klassrumsklimatet och ger eleverna verktyg att hantera eventuella konflikter. Efter skolan kan eleverna i år 5 och 6 gå till caféet och köpa enklare mellis för självkostnadspris, samt spela spel eller bara umgås och varva ner.

Under år 4-6 ökar ofta både textmassa och antalet läxor/hemuppgifter och därför läggs nu mycket fokus på ansvarstagande. Vi strävar efter att våra elever ska utvecklas till mer självständiga individer under aktiv ledning av deras klasslärare/ämneslärare.

Varje klassrum har en E-board som möjliggör en mer varierad och levande undervisning. Att kunna ha interaktiva genomgångar, se på bilder, filmklipp, PowerPointpresentationer med mera är mycket uppskattat av eleverna.

Vi tror på ett nära samarbete mellan hem och skola. Vi använder oss av Schoolsoft för att informera om händelser och aktiviteter, rapportera närvaro och läxor, samt att uppdera hur varje elev ligger till mot kunskapskraven och de kommande betygen i år 6.

Byängsskolan har valt att förstärka vissa ämnen och har i dessa ämnen fler timmar per år än vad Skolverket kräver. Ett av dessa ämnen är engelska och i år 4 utökas antalet minuter per vecka markant från år 3. Detta brukar mottas mycket positivt av eleverna.

Vi lärare ser det som viktigt att vi är tydliga i vår bedömning. När vi bedömer, hur och vad vi bedömer, samt  varför vi gör det.

Från år 6 är vi två mentorer i varje klass. Tanken med det är att en mentor följer med upp i 7-9-organisationen. I år 6-9 har eleverna även profilval (se fliken “Profilval”).