ÅR 1-3

I de första skolåren arbetar vi med att ge eleverna en god start för sin fortsatta skolgång.

Vi skapar en god start för våra elever genom att lära dem rutiner som stödjer deras skolarbete. En välfungerande och tydlig klassrumsorganisation ger eleverna trygghet och arbetsro. Elevernas lust att lära tar vi vara på. Vi vill att eleverna fortsätter tro på sin egen förmåga att lära sig ny kunskap och nya färdigheter. Vi undervisar för att tillgodose elevernas olika behov. Elever lär sig bäst på olika sätt. Eleverna lär sig arbeta individuellt, i par, i grupp och i helklass.

Vi arbetar med ett språkutvecklande arbetssätt i skolans alla ämnen. Elevernas språkliga förmåga är nyckeln till fortsatt framgång i skolan. I svenska arbetar eleverna med att lära sig läsa och skriva samt utveckla sin förmåga i att tala och lyssna. Vi arbetar för att våra elever under sina första skolår ska utvecklas från nybörjarläsare till flytande läsare med läslust och god läsförståelse genom att lära dem olika läsförståelsestrategier. Vi följer och dokumenterar elevernas läsutveckling med hjälp av Lundbergs. I matematik är det viktigt att eleverna har en bra taluppfattning som hjälper dem i deras förståelse av tal och siffror. Eleverna arbetar med grundläggande räknefärdigheter, problemlösning, klockan, geometri, mönster, statistik, mäta och väga m.m. Eleverna lär sig engelska med hjälp av muntlig träning i t ex sång och lek. I NO-och SO-ämnena arbetar vi tematiskt med arbetsområden i elevernas närmiljö.

Ett målmedvetet och välplanerat arbete gör eleverna redo för nationella prov i år 3.

Hör gärna av dig med frågor och tankar till Sanna Björklund, bitr. rektor år F-6 och Särkolan  susanna.björkund@byangsskolan.se