Skolledningen

Rektor Per Marteus
Hej!

Jag heter Per Marteus och är rektor på Byängsskolan. Jag tog min examen som SO 4-9-lärare år 2001 vid Stockholms universitet. Direkt efter min examen arbetade jag på en kommunal skola i Täby, för att sedan komma till Byängsskolan hösten 2005. Då undervisade jag bland annat elever i år 4, vilka jag sedan följde till år 9. Våren 2013 blev jag klar med rektorsutbildningen vilket idag är både bra och ett krav för att arbeta som rektor.

Som ledare vill jag vara tydlig, tillgänglig och rättvis i min relation till elever, medarbetare och föräldrar. Därför är det viktigt för mig att vara med i den dagliga verksamheten. Jag vill också leda den pedagogiska utvecklingen med hjälp av mina kompetenta medarbetare för att skolan alltid ska hålla högsta kvalitet och motsvara högt ställda förväntningar hos elever, medarbetare och föräldrar.

Den viktigaste skolutvecklingsfrågan på samhällsnivå för mig är att lärare får högre status genom högre löner vilket gör yrket mer attraktivt för framtida lärare. Jag hoppas att politikerna som sitter i regeringsställning efter valet 2014 satsar på det och att de ger skolor arbetsro att utveckla sina elever utan ogenomtänkta förändringar. Jag hoppas att eventuella förändringar  utgår från forskning som visar på positiva resultat. Jag är glad över att kompetenta lärare söker sig till oss tack vare ett gott rykte som skola och arbetsplats. Vi har idag ca 40 lärare med en låg personalomsättning med 0-3 som slutar per år. Det skapar trygghet och kontinuitet för alla.

Att arbeta som rektor på Byängsskolan med så många trevliga och utvecklingsbenägna barn och vuxna är en underbar förmån som gör att jag trivs fantastisk bra med mitt jobb.
per.marteus@byangsskolan.se


Biträdande rektor F-6 & Sär – Sanna Björklund

Hej,

Jag heter Sanna Björklund och är från och med höstterminen 2012 biträdande rektor på skolan med ansvar för år F-6 & Särskolan. Jag har tidigare undervisat de äldre eleverna i skolans Särskola och de senaste åren har jag undervisat skolans yngre elever i årskurs 1, 2 och 3. Parallellt med mitt arbete som lärare har jag under åren haft administrativa uppgifter och även ingått i skolans Pedagogiska Ledningsgrupp. Innan jag utbildade mig till pedagog arbetade jag i många år inom bank och finansvärlden, något som jag idag i min pedagogiska och ledande roll har stor nytta av.

Att aktivt leda utvecklingen av skolan är stimulerande och att jag tidigare arbetat som lärare, i elevernas dagliga verksamhet, ger mig en värdefull insikt och förståelse för hur deras vardag ser ut.
Det är ju för eleverna vi hela tiden ska utveckla skolan.

Byängsskolan har fantastiska elever, föräldrar och lärare och jag är stolt över att få vara en del av organisationen och att få vara med
att utveckla skolan ytterligare.
susanna.bjorklund@byangsskolan.se

 

Biträdande rektor år 7-9 – Frida Varik
Hej,

Jag heter Frida Varik och är sedan hösten 2012 biträdande rektor för år 7-9. Jag har arbetat på Byängsskolan sedan 2008 och har en grund som lärare i engelska och psykologi. 2010 ingick jag i Pedagogiska Ledningsgruppen på skolan och fick möjligheten att engagera mig i skolutveckling och verksamhetsförändring. Jag läser också på rektorsprogrammet och blir klar våren 2017. Utöver mitt arbete på Byängsskolan har jag varit anställd som forskningsassistent på ett av Socialstyrelsens projekt för att öka förståelsen för barn och ungas psykiska hälsa. Det är också ett ämne som jag engagerar mig för i skolverksamheten.

Skolan utgör en komplex arena av möten mellan människor, där samarbete och trygghet är ett måste och där utvecklingen aldrig står still. Det är fantastiskt inspirerande att vara en del i allt detta och verka för att Byängsskolan är och förblir den bästa av arbetsplatser för både barn och vuxna. frida.varik@byangsskolan.se