Kontaktlista

Kontakt

Information till elever och vårdnadshavare på Byängsskolan sker i första hand på Schoolsoft

Byängsskolans expedition Administrativ samordnare Magnus Wallberg   Tel: 08 – 544 707 00

Sjukfrånvaro av elev sker i första hand på Schoolsoft. Alternativt går det att ringa på telefonnummer: 08 – 544 707 20 (telefonsvarare)

Rektor Per Marteus per.marteus@byangsskolan.se

Biträdande rektorer: 
För år 7-9:
 Frida Varik  frida.varik@byangsskolan.se
För F-6 & Särskolan: Sanna Björklund  susanna.bjorklund@byangsskolan.se