INNEHÅLL I DE OLIKA PROFILVALEN

Under 60 minuter i veckan arbetar elever i år 6-9 med ett profilval. Här får du som elev fördjupa dig  inom ett ämne eller specialintresse med professionell personal som vägledning. Du väljer ditt profilval för ett år för att du ska kunna hinna fördjupa dig på ett bra och kvalitativt sätt.

BYÄNGSSKOLANS PROFILVAL (ELEVENS VAL):
 • Engelska- För dig som ser möjligheten och vikten av att utveckla din engelska. Profilvalet är naturligtvis engelskspråkigt. Du kommer dessutom att ges möjlighet till högre studier då vi samarbetar med Tibble gymnasium.
 • Matematik – De äldre eleverna ges möjlighet till att arbeta med gymnasiematematik. Under åren har ett antal elever tentat av gymnasiekurser. De yngre eleverna ges möjlighet till att arbeta med högstadiets senare år.
 • Idrott & Ledarskap –”Ett bra sätt att få visa vad man kan, sen ska det bli kul att leda en idrottslektion. Det blir konditionsträning”, säger Adam, f.d elev i år 9. Idrott och ledarskap ger möjligheter till att prova på olika idrotter, fördjupa och utveckla dina ledarskapstalanger.
 • Musik – Här får du möjlighet till att utveckla ditt musikintresse- sjunga i kör, spela instrument och skriva egen musik. Det är profilval musik som står för arrangemangen kring jul och sommaravslutningar.
 • Slöjd -För elever som vill fördjupa sig i olika projekt i ämnet slöjd. Under läsåret 16/17 har fokus legat på trä och metallslöjd.
 • Bild- Att få möjligheter att arbeta med skapande av olika slag och i olika former. Tryck, skulptur, film etc. Utställningar har bland annat ordnats i närområdet.
 • Hemkunskap – Här får du möjlighet att  baka eller jobba med projekt som t.ex. att göra din egna kokbok eller planera en fest kring en högtid.
 • Programmering-  I detta profilval får du lära dig enklare programmering. Programmering är ett ämne som enligt Skolverket  förväntas tillkomma i läroplanen inom snar framtid. Det finns också mycket jobb inom just programmering. Varför inte ligga steget före?
 • Dans – Är du intresserad av att lära dig mer kring dans. Detta profilval är ett samarbete med dansskolan SWAY. Syftet ligger i att få chans att prova flera olika danser, röra sig och ha roligt.
 • Ridning – Byängsskolan har ett samarbete med Täby Ryttarcenter. Profilval ridning genomförs i Täby Ryttarcenters  ridhus. Förutsättningarna är att du ska vara aktivt ridande och att du kan hantera hästen i skritt, trav och galopp. Läs om Täby Ryttarcenter på http://www.hagerneholm.se/.
 • Fotboll –  leds på skolan av en utbildad fotbollstränare i samarbete med Täby fotbollsklubb.
 • Yoga – I år  ger vi också eleverna möjlighet att prova på yoga och mindfulness på skolan med utbildad yogalärare. Yoga är en träningsform som visat sig främja avslappning, balans,  styrka och smidighet.

Kontakta profilansvarig på skolan om du vill ha mer information kring profilval.

Mailkontakt frida.varik@byangsskolan.se