BYÄNGSRÅDET

Rektor är sammankallande till Byängsråd. I Byängsrådet deltar representanter från klassombuden, personal och rektor. Byängsråd hålls fyra gånger per läsår.

I Byängsrådet informerar rektor om aktuella frågor.Vi diskuterar och planerar viktiga, strategiska framtidsfrågor för vår skola. Protokoll från Byängsråd finns att läsa på Schoolsoft under Filer och länkar.